Vyhledávání

POZOR: Sledujete starou verzi našich stránek!
Pro aktuální informace přejděte na naše aktuální stránky:
Přejít na https://www.zrnko.cz/

Platební podmínky

V tomto dokumentu jsou shrnuty způsoby úhrad za naše služby.

Kreditový systém

Každý zákaznický účet má veden kredit, tj. bilanci plateb a srážek za služby. Platba je připsána na kredit v den doručení na náš bankovní účet. Kredit lze navyšovat (nabíjet) kdykoli převodem finančních prostředků do naší banky. Doporučujeme nabíjet kredit 25. den v měsíci na služby objednané na následující měsíc.

Z kreditu jsou strhávány úhrady za objednané služby. Většina služeb je předplacených, částka je tedy stržena zpravidla o půlnoci prvního dne v měsíci nebo v okamžik odebrání služby.

Pokud klesne hodnota kreditu do záporných čísel (při stržení částky není dostatečně nabit), budou všechny placené služby pozastaveny do doby, než bude kredit dobit na alespoň nulovou hodnotu. Pokud bude kredit záporný po dobu delší než jeden kalendářní měsíc, bude zákaznický účet deaktivován a všechny služby přerušeny (z kreditu se nebudou dále strhávat úhrady). Zákaznický účet lze kdykoli znovu aktivovat zaplacením dlužných částek (tedy dorovnání záporného kreditu alespoň na nulu) a aktivačního poplatku dle aktuálního Ceníku.

Jak nabíjet kredit

Kredit lze nabíjet bezhotovostním převodem na bankovní účet sdružení nebo složením hotovosti na libovolné pobočce naší banky. Jiný způsob platby není možný.

Bankou sdružení je Fio banka, a. s. Hotovostní platby lze provádět na pobočkách banky s hotovostní pokladnou. Bankovní účet a symboly platby najdete po příhlášení v sekci Můj účet.

Při hotovostním i bezhotovostním nabíjení kreditu vždy uvádějte přesně všechny symboly platby, jinak nabijete kredit někomu jinému!

Informační systém rozesílá automaticky potvrzovací e-mail po úspěšném nabití kreditu. Fakturu na nabitý kredit si můžete stáhnout ve formátu PDF po přihlášení v sekci Můj účet - Faktury. Zde si také můžete nechat fakturu poslat na e-mail.

Předplatitelské bonusy

Kredit lze nabíjet vyšší částkou, než jaká je očekávaná nejbližší platba. Můžete tak mít předplaceny služby na několik měsíců dopředu. Předplatitel získá bonus ve formě připsání částky ke kreditu.

Pro získání předplatného musí být nejprve uhrazeny všechny dlužné částky, zpětné platby tedy nelze do částky předplatného zahrnout. Předplatitel se zavazuje odebrat služby ve výši předplatného nejdéle během 14 měsíců po úhradě předplatného (částky předplatného jsou nevratné).

Za předplatné se považuje jednorázové nabití kreditu, snížené o případné dlužné částky, v minimální výši dle tabulky. Pro připsání bonusu stačí, když odpovíte na potvrzovací e-mail, který od nás obdržíte po úspěšném přijetí vaší platby (např. slovem "BONUS"). Poté bude vaše žádost o bonus přezkoumána a bonus připsán.

Minimální částka Bonus Kč Bonus %
1 000,– Kč 50,– Kč 5,0 %
2 000,– Kč 100,– Kč 5,0 %
3 000,– Kč 200,– Kč 6,7 %
4 000,– Kč 300,– Kč 7,5 %
5 000,– Kč 500,– Kč 10,0 %

Tento program bonusů je určen výhradně pro domácnosti.

Code & design: © 2005-2010 by Zrnko, o. s.